[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempinol 10220

Beskrivelse

Hempinol 10220 er en fysikalsk tørkende bituminøs maling.

Bruksområde

Som en rimelig, kort til middels holdbar antikorrosjonsbeskyttelse av stål på innvendige og utvendige stålflater so ikke utsettes for direkte sollys. Ikke resistent for kontinuerlig mekanisk slitasje.

Segmenter

Industri, Marine, Container