[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Cookies Policy
We utilize cookies in order to optimize the website.
By navigating further in the site or closing this window, you accept our cookie policy.
Close

Hempel's Thinner 08230

Beskrivelse

Hempel Maling er produsert og leveres slik at tynning normalt ikke er nødvendig forutsatt at maling blir skikkelig rørt opp og blandet.
Imidlertid, hvis malingen skal påføres med lav filmtykkelse (f.eks. som sealer) eller dersom malingen har blitt for tykk (f.eks. ved lave temperaturer), benytt Hempel Thinner(s) som indikert i produktdatabladet for å oppnå en egnet konsistens og viskositet for en god påføring. Generelt skal tynning holdes på et minimum da kvaliteten på malerarbeidet vil bli forringet ved tilsetting av for mye tynner. Imidlertid, ved høye temperaturer kan det være nødvendig med (ekstraordinær) tynning for å unngå støv-/tørrsprøyting og dårlig filmdannelse.
Hempel's Thinners er sammensatt slik at de ved normal bruk skal gi det beste resultat mht.
strykbarhet, sprøyteegenskaper etc.
In noen tilfeller kan andre tynnere enn de som er angitt i databladet være aktuell. Imidlertid, da dette ligger utenfor vår kontroll , faller dette utenfor vårt ansvarsområde.
Konsulter derfor alltid produktenes datablad og eventuelt Paforingsinstruk/Application Instructions. Med hensyn til rengjøring av verktøy etc, henvises til Anmerkninger på neste side.

Bruksområde

08230 (32°C / 90°F)

Tynner for Hempalin kvaliteter og andre alkyd-baserte produkter (unntatt Hempaquick kvaliteter).

Segmenter

Industri, Marine