[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Cookies Policy
We utilize cookies in order to optimize the website.
By navigating further in the site or closing this window, you accept our cookie policy.
Close

HEMPEL'S COAL TAR EPOXY MASTIC 35670

Beskrivelse

HEMPEL'S COAL TAR EPOXY MASTIC 35670 er en tykkfilms polyamid herdende tjæreepoksymaling med høyt tørrstoffinnhold Det har utmerket resistens overfor sjøvann, råolje, og forskjellige jord kjemikalier og jord påkjenninger.

Bruksområde

Som langtids beskyttelse av stål og betong i aggresivt korrosivt miljø, e.g., på nedsenkede flater, i tanker med rå olje, ballast tanker, i splaske soner, kloakk systemer, etc. Gir utmerket resistens mot kjemiske kpåkjenninger for både stålog betong, inkludert nedgravde rør.

Segmenter

Industri