[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Cookies Policy
We utilize cookies in order to optimize the website.
By navigating further in the site or closing this window, you accept our cookie policy.
Close

Hempel's Antifouling Olympic 86950

Beskrivelse

Hempel's Antifouling Olympic 86950 er et tinn-fritt, selvpolerende bunnstoff med høyt tørrstoff-innhold. Poleringen er basert på ionebytting, som resulterer i et hydrolyserbart aktivt lag. Inneholder uorganiske fibre som sikrer effektiv kontroll med poleringen og produktets mekaniske styrke. Produktet inneholder ikke organotinnforbindelser, og er i overensstemmelse med den internasjonale konvensjon vedrørende kontroll av bruken av skadelige antifoulingsystemer på skip, som vedtatt av IMO i oktober 2001 (IMO - AFS/CONF/26).

Bruksområde

Som et økonomisk bunnstoff på bunn og belte/boottop på havgående fartøy som opererer med medium til høy hastighet, høy aktivitet med korte stilleliggende perioder. Dokkingsintervaller opp til 36 måneder. På aluminiumsskrog: Se Aanmerkninger.

Segmenter

Marine