[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Antifouling Olympic 86950

Beskrivelse

Hempel's Antifouling Olympic 86950 er et tinn-fritt, selvpolerende bunnstoff med høyt tørrstoff-innhold. Poleringen er basert på ionebytting, som resulterer i et hydrolyserbart aktivt lag. Inneholder uorganiske fibre som sikrer effektiv kontroll med poleringen og produktets mekaniske styrke. Produktet inneholder ikke organotinnforbindelser, og er i overensstemmelse med den internasjonale konvensjon vedrørende kontroll av bruken av skadelige antifoulingsystemer på skip, som vedtatt av IMO i oktober 2001 (IMO - AFS/CONF/26).

Bruksområde

Som et økonomisk bunnstoff på bunn og belte/boottop på havgående fartøy som opererer med medium til høy hastighet, høy aktivitet med korte stilleliggende perioder. Dokkingsintervaller opp til 36 måneder. På aluminiumsskrog: Se Aanmerkninger.

Segmenter

Marine