[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Cookies Policy
We utilize cookies in order to optimize the website.
By navigating further in the site or closing this window, you accept our cookie policy.
Close

HEMPEL'S ANTIFOULING DYNAMIC 79540

Beskrivelse

HEMPEL'S ANTIFOULING DYNAMIC 79540 er en tykkfilms, selv-glattende og selv-polerende bunnstoff basert på et hydrolyserende silyl akrylat bindemiddel som sikrer en effektiv poleringskontroll.
Armering med uorganiske fibre sikrer den mekaniske styrken. Produket inneholder ikke organiske tinn
forbindelser som biocid og samsvarer med " the International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships as adopted by IMO October 2001 (IMO documents AFS/CONF/26)".

Bruksområde

Som selvpolerende bunnstoff for nybygg og vedlikehold for bunn og belte/boottop på fartøy som opererer i middels til høy hastighet, og som har høy aktivitet med korte perioder ute av drift. For dokkingsintervaller opptil 90 måneder.
For Aluminium skrog: se ANMERKNINGER neste side.

Segmenter

Marine