[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR ANTI STATIC 85170

Beskrivelse

HEMPADUR ANTI-STATIC 85170 er en to-komponent, amin-addukt herdende fenol-epoksy (novolac) maling med meget god vedheft, samt vann og kjemisk resistens. Maksimum volum resistivitet av tørr maling er  1 x 10^6 ohm meter i henhold til EN 61340-2-3.

Bruksområde

Som et anti-statisk tank belegg for lagringstanker for råolje, brenselolje, diesel, jet fuel, bensin og lignende.

Segmenter

Industri