[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Cookies Policy
We utilize cookies in order to optimize the website.
By navigating further in the site or closing this window, you accept our cookie policy.
Close

Hempel’s Antifouling Oceanic+ 73952

Beskrivelse

Hempel's Antifouling Oceanic+ 73952 er et selvpolerende SPC bunnstoff med høyt tørrstoffinnhold basert på sinkkarboksylat og akrylbindemiddel. Oceanic+ gir en kraftig og forutsigbar antifoulingbeskyttelse gjennom en svært stabil selvpolerende mekanisme som er basert på kjemisk hydrolyse og en kraftig blanding av 2 biocider. Den patenterte armeringen med mikrofibre gir Oceanic førsteklasses mekanisk styrke for å unngå krakelering og avflaking. Produktet inneholder ikke organiske tinnforbindelser som biocider og samsvarer med "the International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships as adopted by IMO October 2001 (IMO document AFS/CONF/26).

Bruksområde

Som et selvpolerende bunnstoff for nybygg og vedlikehold av bunn og boottop på havgående skip som opererer med middels til høy hastighet og som har har høy aktivitet med korte stilleliggende perioder. For dokkings-intervaller opptil 60 mnd.

Segmenter

Marine