[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPEL'S THINNER 08880

Beskrivelse

HEMPEL MALING er produsert og leveres slik at tynning normalt ikke er nødvendig forutsatt at maling
blir skikkelig rørt opp og blandet.

Imidlertid, hvis malingen skal påføres med lav filmtykkelse (f.eks. som sealer) eller dersom malingen
har blitt for tykk (f.eks. ved lave temperaturer), benytt HEMPEL THINNER(s) som indikert i
produktdatabladet for å oppnå en egnet konsistens og viskositet for en god påføring. Generelt skal
tynning holdes på et minimum da kvaliteten på malerarbeidet vil bli forringet ved tilsetting av for mye
tynner. Imidlertid, ved høye temperaturer kan det være nødvendig med (ekstraordinær) tynning for å
unngå støv-/tørrsprøyting og dårlig filmdannelse.
HEMPEL’S THINNERS er sammensatt slik at de ved normal bruk skal gi det beste resultat mht.
strykbarhet, sprøyteegenskaper etc.
In noen tilfeller kan andre tynnere enn de som er angitt i databladet være aktuell. Imidlertid, da dette
ligger utenfor vår kontroll , faller dette utenfor vårt ansvarsområde.

Konsulter derfor alltid produktenes datablad og eventuelt PÅFØRINGSINSTRUKS/APPLICATION
INSTRUCTIONS. Med hensyn til rengjøring av verktøy etc, henvises til ANMERKNINGER på neste
side.

Bruksområde

08880 (25°C/77°F)

Spesial tynner for HEMPATHANE toppstrøk og emaljer.

Segmenter

Industri