[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempatex Hi-Build 46330

Beskrivelse

Hempatex Hi-Build 46330 er basert på klorkautsjuk. Fysikalsk tørkende. Motstandsdyktig mot saltvann, søl av mineralske oljer, alifatiske løsemidler og en rekke kjemikalier, men ikke mot animalske og vegetabilske oljer eller aromatiske løsemidler.

Bruksområde

Som et selvprimende malingssystem, eller som mellomstrøk eller toppstrøk på stålkonstruksjoner i moderat til sterkt korrosivt miljø, innkludert permanent nedsenkede overflater.

Segmenter

Marine