[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Cookies Policy
We utilize cookies in order to optimize the website.
By navigating further in the site or closing this window, you accept our cookie policy.
Close

Hempasil X3 87500

Beskrivelse

Hempasil X3 87500 er et tredje generasjons "Fouling Release" bunnsoff med et høyt tørrstoffinnhold.
Produktet som er basert på silicone, inneholder ikke biocider og herder etter tilsetting av Hempasil
Crosslinker 98950.
Dette gir en glatt, lav energi, og frastøtende overflate med enestående " fouling release" egenskaper.
Et mikro lag av hydro gel hindrer begroingsorganismene i å feste seg skikkelig og silkon polymeren bidrar til å lette beleggets selv-rengjøring.. Hempasil X3 har derfor et potensiale til kraftig reduksjon av drivstoff behovet. Under lange statiske og stille-liggende perioder vil imidlertid en viss begroing kunne finne sted.

Bruksområde

For fartøyer med driftshastigheter over 8 knop.

Segmenter

Marine