[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Cookies Policy
We utilize cookies in order to optimize the website.
By navigating further in the site or closing this window, you accept our cookie policy.
Close

Hempasil Nexus 27302

Beskrivelse

Hempasil Nexus 27302  er et tre-komponent silikonbasert produkt med høyt tørrstoff-innhold.

Bruksområde

Som heftgrunn/tiecoat for Hempasil Fouling Release Systemet, for å sikre adhesjon mellom det korrosjonshindrende systemet og det påfølgende Hempasil Fouling Release toppstrøket.

Segmenter

Marine