[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempasil Nexus 27302

Beskrivelse

Hempasil Nexus 27302  er et tre-komponent silikonbasert produkt med høyt tørrstoff-innhold.

Bruksområde

Som heftgrunn/tiecoat for Hempasil Fouling Release Systemet, for å sikre adhesjon mellom det korrosjonshindrende systemet og det påfølgende Hempasil Fouling Release toppstrøket.

Segmenter

Marine