[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempaguard X7 89900

Beskrivelse

Hempaguard X7 89900 er et avansert bunnstoff og begroingsforsvar basert på Actiguard® teknologi som medfører en avansert effekt av hydrogel-silikon og begroingshindrende biocider. Dette forsterker beskyttelsen mot begroing og forlenger den begroingsfrie perioden. Hempaguard X7 besitter derfor et meget høyt potensiale mh.til drivstoff besparing og også egnet for skip og fartøyer med lange dokkingsintervall (opptil 90 måneder) og/eller som har lange stilleliggende perioder (opptil 120 dager). Hempaguard X7 er et avansert bunnstoff med høyt tørrstoffinnhold. Produktet er basert på silikon, og herder etter tilsetting av Crosslinker 98980.

Bruksområde

For alle fartøy, med ingen begrensninger for driftshastigheter. Produktet er også egnet for forsiktig/ultraslow stiming og for FPSO`s Produktet inneholder ikke organiske tinnforbindelser som biocid og samsvarer med "the International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships as adopted by IMO October 2001 (IMO document AFS/CONF/26)".

Segmenter

Marine