[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempaguard X5 89700

Beskrivelse

Hempaguard X5 er et avansert bunnstoff og begroingsforsvar basert på Actiguard® teknologi som medfører en avansert effekt av hydrogel-silikon og begroingshindrende biocider. Dette forsterker beskyttelsen mot begroing og forlenger den begroingsfrie perioden. Hempaguard X5 besitter derfor et meget høyt potensiale mh.til drivstoff besparing. Produktet er egnet for skip og fartøyer med dokkingsintervall opptil 36 måneder og/eller som har lange stilleliggende perioder (opptil 60 dager). Hempaguard X5 er et avansert bunnstoff med høyt tørrstoffinnhold. Produktet er basert på silikon, og herder etter tilsetting av Crosslinker 98980.

Bruksområde

For fartøy med driftshastigheter over 8 knop og aktivitet større enn 50% Produktet inneholder ikke organiske tinnforbindelser som biocid og samsvarer med "The International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships as adopted by IMO October 2001 (IMO document AFS/CONF/26)".

Segmenter

Marine