[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Quattro XO 17870

Beskrivelse

Hempadur Quattro XO 17870 er en to-komponent, ren epoksy og universell primer som herder til en hard og slitesterk maling med god resistens overfor sjøvann. Produktet er tilgjengelig med forskjellige nivåer av Aluminium og Fiber pigmentering for å kunne levere skreddersydde og optimaliserte ytelses-egenskaper under forskjellige og tøffe driftsforhold.

Bruksområde

Som en universell ren epoksy og selvprimende kvalitetsmaling for atmosfærisk eller vanndige driftsforhold, innkludert ballasttanker som skal males i henhold til IMO-PSPC kravene definert i IMO Resolution MSC.215(82)). Hempadur Quattro XO 17870 er beregnet for helårsbruk ned til -10°C / 14°F og for påføring når hurtig overmaling og håndtering er påkrevd.

Segmenter

Marine