[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR 47960

Beskrivelse

HEMPADUR 47960 er en to-komponent polyamid-addukt herdende, tykkfilms epoksymaling som kombinerer relativt høyt tørrstoff-innhold med kort tørke tid. VOC vennlig / tilpasset.  Har langt overmalingsintervall.  Pigmentert med sinkfosfat.

Bruksområde

Som en primer i mildt til moderate atmosfæriske miljøer.

Som mellomstrøk eller toppstrøk i epoksysystemer i moderate til aggresive korrosive atmosfæriske miljøer.

Som et ett-strøks selvprimende toppstrøk som er tilgjengelig i forskjellige garger.

Kan benyttes direkte på utherdet sinksilikat(GALVOSIL producter) eller på sprøyte-metalliserte overflater for å minimalisere faren for blæring/popping.

Segmenter

Industri