[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR 15600

Beskrivelse

HEMPADUR 15600 er en to-komponent, amin-adduct herdende ren epoksymaling pure med utmerket vedheft til stål og resistens overfor råolje, olje-produkter og sjøvann.

Bruksområde

Som belegg i ballast-tanker, olje-produkt tanker og cargo oljetanker som skal males i henhold til kravene i IMO-PSPC (Resolutions MSC.215(82) and MSC.288(87)).
Kan også benyttes som et innvendig belegg i tanker for avløpsvann, brakkvann, slam, fisk (RSW), slop olje, etc.

Segmenter

Industri