[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Antifouling Globic 9500 78954

Beskrivelse

Hempel's Antifouling Globic 9500 er en tykkfilms og kjemisk hydrolyserende SPC bunnstoff basert på Nano Akrylat Teknologi. Globic 9500 er en selv-glattende SPC antifouling med lav friksjon og med svært fin kontroll av selvpoleringen for optimal ytelse. Globic 9000 kombinerer best mulig bindemiddel og biocid-blanding for topp ytelse under forskjellig handelsfart og utkonkurerer andre SPC, og da spesielt under "slow steaming". De patenterte mikrofibrene gir Globic 9000 førsteklasses mekanisk styrke for å unngå krakelering og avflaking. Produktet inneholder ikke organiske tinnforbindelser som biocid og er i overrensstemmelse med den International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships as adopted by IMO October 2001 (IMO document AFS/CONF/26).

Bruksområde

For nybygg og til vedlikehold av bunn og belte/boottop for dokkingsintervall opp til 90 måneder.

Segmenter

Marine